با سلام
از شما دعوت می گردد درنوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان سالن نصف جهان غرفه ۴۰۳ بازدید نمایید.
با حضور شرکت های داخلی و خارجی
وعده دیدار ما ۲۶ لغایت ۳۰ مهر ماه ۹۵
ساعت بارزدید ۱۶ الی ۲۲
با مدیریت مهندس رضائی
یونیک نام نیک