نشانی جدید دفتر فروش موادشیمیایی ساختمان یونیک
اصفهان بلوار کشاورز خیابان علامه محمد تقی جعفری کوچه ۲ پلاک ۱۱۶
همراه : ۰۹۱۳۳۲۷۸۵۳۴
تلفن : ۳۶۲۷۲۵۹۱-۰۳۱
تلفن : ۳۷۷۷۸۰۰۸-۰۳۱
فکس : ۳۷۷۷۸۰۰۸-۰۳۱