اصفهان- بلوار کشاورز (حدفاصل میدان ارتش و سه راه سیمین)- انتهای کوچه شماره ۹۷ شهید اردکانی- پلاک ۲۲۷