اپتیمال نانو نسل جدیدی از مواد آبگریز کننده نفوذی و رزین های ضدآب سازی سطوح را ارائه می دهد که سطوح بتنی،آجری و کلیه سطوح مصالح ساختمانی را در برابر آب، فرسایش، خوردگی زیست محیطی، آلاینده ها و باران اسیدی محافظت می کند، که این عمل از طریق مکانیسم کاهش شدید جذب آب در مصالح ساختمانی صورت می گیرد.این تکنولوژی سازگار با محیط زیست، راهکاری برای ضد آب کردن مقرون به صرفه انواع مختلف مصالح ساختمانی فراهم کرده است. شایان ذکر است نانو پوشش آبگریز کننده پایه آب نفوذی به طور همزمان با حفظ قابلیت تنفس پذیری سطح مصالح ساختمانی، آب را از روی آن سطوح دفع می کند و ساختمان را در برابر جذب آب موئینه، نفوذ آب باران و تخریب در طی دوره های یخ زدگی و ذوب شدن پیاپی آب در مصالح محافظت میکند.