کاهگل رنگی واترپروف 

این محصول بر پایه پلیمرهای شیمیایی طراحی گردیده و به صورت دو جزئی بوده که پس از اجرا، فضای سنتی را تداعی می کند و با استفاده از خواص واترپروف باعث افزایش عمر نما می گردد.

این محصول در رنگ های مختلف قابل تولید بوده و با استفاده از قلم مو یا اسپری بر روی سطح کار اجرا
می گردد.

نحوه مصرف:

ابتدا با استفاده از مایع واترپروف کننده، زیر سطح را آغشته نموده و پس از خشک شدن، مقداری از مایع را درون آب ریخته و پس از هم زدن، مقداری کاهگل را درون آن ریخته و با استفاده از کاردک، قلم مو یا اسپری، بر روی دیوار پاشیده و پس از خشک شدن مقداری از کاهگل را بدون مایع واترپروف کننده و فقط با استفاده از آب، تهیه کرده و با قلم مو بر روی سطح قبلی اجرا می کنیم.