ملات رنگی آماده ویژه نما:

این محصول نوعی ملات اندودکاری پایه سیمانی برای نماهای داخلی و بیرونی می باشد که بصورت آماده عرضه می گردد و نیاز به هیچگونه افزودنی دیگری بجز آب ندارد. این ملات متشکل از سیمان رنگی بنوید، مواد پرکننده و افزودنی های ویژه ای است که یکنواختی و دوام رنگ، جلوگیری از شوره و چسبندگی فوق العاده به لایه زیرین را تأمین می نمایند.

کاربرد:

این محصول پس از مخلوط شدن با آب معمولی، ترجیحا بصورت تگری و به عنوان پوشش نهایی نمای ساختمان ها، دیوارهای محوطه، بدنه و سقف پارکینگ ها، سقف و بدنه مجموعه های ورزشی علی الخصوص سقف استخرها و فضاهای مرطوب، بدنه پل ها و سازه های بتنی شهری و جداول خیابانی کاربرد دارد. هر نوع اختلاط این محصول با مواد دیگر از جمله پودر سنگ و یا حتی اختلاط دو رنگ بصورت ملات خشک یا تر باعث تغییر مشخصات اولیه گردیده و ممنوع می باشد.

 این محصول پس از اجرا مانند هر کار سیمانی دیگر نیاز به چندین نوبت آبدهی دارد تا به تدریج سختی خود را بدست آورد. استفاده از رزین مخصوص کیورینگ برای کوتاه کردن مدت آن (رطوبت دهی)  صرفا طبق دستورالعمل های تولید کننده مجاز می باشد و به هیچ وجه الزامی نیست.

روش نگهداری: در محیط خشک و دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری گردد.