گروت سیمانی

این محصول برپایه مواد منبسط کننده تهیه شده و با افزودن آب به آن خواص ذکر شده در جدول زیر را بدست می آورد. این گروت آماده مصرف بوده و به جز آب به هیچگونه افزودنی دیگری نیاز ندارد.

قبل از مصرف سطح زیر کار بایستی حتما تمیز گردد و عاری از هرگونه ذرات گرد و غبار باشد.

موارد مصرف:

  • جهت استفاده در زیر صفحات ستون ها

  • جهت فونداسیون ماشین آلات

  • نصب بولت و بتن ریزی باکس های بتنی

  • تزریق زیر فونداسیون، شناژهای بتنی و تعمیر ستون ها و پل ها

  • جهت استفاده در انواع ترکیبات بتنی که نیاز به انبساط دارد

  • ساخت دوغاب های سیمانی منبسط شونده بدون انقباض

مشخصات فنی

حالت فیزیکی پــودر
رنگ طوسی
وزن مخصوص ۱٫۶ kg/lit
کلــراید نــدارد
مقاومت فشاری ۱ روزه >250 kg/cm2
مقاومت فشاری ۷ روزه >350 kg/cm2
مقاومت فشاری ۲۸ روزه >550 kg/cm2

روش نگهداری:

در محیط خشک و دور از رطوبت و نور مستقیم خورشید نگهداری گردد.