نمایندگی انحصاری هلدینگ محصولات شیمیائی ساختمان شیمیکس

محصولات شیمیائی ساختمان یونیک نماینده انحصاری هلدینگ محصولات شیمیائی ساختمان شیمیکس است.