نشانی جدید دفتر و انبار محصولات شیمیائی ساختمان یونیک

اصفهان- بلوار کشاورز (حدفاصل میدان ارتش و سه راه سیمین)- انتهای کوچه شماره ۹۷ شهید اردکانی- پلاک ۲۲۷

 شماره تلفن: ۰۳۱۳۷۷۷۸۰۰۸