ضد یخ بتن شیمیکس SH 880                          

این محصول که فاقد یون کلر می باشد، یک افزودنی شیمیایی است که باعث بالا رفتن روند واکنش هیدراسیون سیمان در بتن می شود. به این صورت که عمل فرم گیری و کلوئیدی شدن سیمان را که یک واکنش فیزیکی است، تسریع می کند.

نکته:

  • هنگام ساخت ملات، می بایستی ضدیخ شیمیکس SH 880 را به آب ملات اضافه نمود و اینکه آب یخ زده برای ساخت ملات استفاده نشود. حداقل دمای آب ۱۰ درجه سانتیگراد باشد.

  • در صورتیکه از ضدیخ شیمیکس SH 880در انتهای عمل ساخت بتن اضافه گردد، مدت زمان یک دقیقه برای اختلاط کافی است و می بایستی به مقداری که ضدیخ استفاده می شود از مقدار آب بتن کسر گردد، در غیر این صورت احتمال یخ زدگی و کاهش مقاومت نهائی تشدید خواهد شد.

  • بی رنگ بودن ضدیخ شیمیکس SH 880هیچگونه تاثیری در کیفیت این محصول ندارد.

ضدیخ (بتن و ملات) شیمیکس SH880

میزان مصرف براساس وزن سیمان مصرفی و دمای هوا و عیار سیمان مطابق با جدول زیر می باشد.

درجه حرارت غلظت ۲۰% غلظت ۳۰%
C°  ۲- ۴% ۳%
C°  ۴- ۵% ۷/۳%
C°  ۶- ۶% ۵/۴%
C°  ۸- ۷% ۲/۵%
C°  ۱۰- ۸% ۶%