ضد یخ بتن                                BV600

این محصول که فاقد یون کلر می باشد, یک افزودنی شیمیایی است که باعث بالا رفتن روند واکنش هیدراسیون سیمان در بتن می شود . به این صورت که عمل فرم گیری و کلوئیدی شدن سیمان را که یک واکنش فیزیکی است , تسریع می کند.

میزان مصرف براساس وزن سیمان بتن
درجه حرارت غلظت ۲۰% غلظت ۳۰%
C°  ۲- ۴% ۳%
C°  ۴- ۵% ۷/۳%
C°  ۶- ۶% ۵/۴%
C°  ۸- ۷% ۲/۵%
C°  ۱۰- ۸% ۶%