های فلکس (چسب کاشی پودری) High Flex SH 320

این محصول برپایه رزینهای کوپلیمر تهیه شده و باعث افزایش میزان چسبندگی و همچنین افزایش خواص مکانیکی و شیمیایی چسب کاشی می گردد.افزودن این مایع مکمل به چسب کاشی علاوه بر افزایش میزان چسبندگی، باعث واتر پروف شدن چسب می گردد که از ترکیب آن با چسب کاشی می توان جهت نصب چسب کاشی استخری برای مکان های مرطوب استفاده نمود.افزودن این مایع مکمل به چسب کاشی باعث افزایش میزان چسبندگی , افزایش مقاومت مکانیکی, مقاومت شیمیایی و همچنین فشارهای برشی می گردد.

موارد کاربرد:

•           افزایش میزان چسبندگی چسب کاشی پودری

•           افزایش مقاومت ملات

•           کاهش میزان جذب سطح

•           ایجاد عایق رطوبتی

های فلکس (پودر بندکشی کاشی و سرامیک) High Flex SH 310

این  محصول برپایه رزین های کوپلیمر تهیه شده و باعث افزایش میزان چسبندگی چسب کاشی و همچنین افزایش خواص مکانیکی و شیمیایی چسب کاشی و پودر بندکشی می گردد.با افزودن این مایع مکمل به پودر بندکشی خواص ضد اسیدی آن افزایش یافته و در برابر بسیاری از مواد شیمیایی مقاوم می گردد.

موارد کاربرد:

  • افزایش میزان چسبندگی ملات

  • افزایش مقاومت ملات

  • کاهش میزان جذب سطح

  • ایجاد عایق رطوبتی

مکمل های فلکس (پودر بندکشی کاشی) شیمیکس SH 310

مکمل های فلکس (چسب کاشی پودری) شیمیکس SH 320